Managing Committee

Managing Committee 2018-19

Office Bearers

President: Mr. Rajiv Thakkar

Vice President: Mr. Anand Majmudar

Hon. Secretary: Mr. Ashish Parasharya

Hon. Treasurer: Mr. Arjun Tandon

Immediate Past President: Mr.Gaurish Vaishnav

Managing Committee Members

Elected Members

 • Mr. Sudhir Sethi
 • Ms. Shilpa Parikh
 • Mr. Shishir Sharma
 • Dr. Nilesh Munshi
 • Mr. Vikas Vaze
 • Mr. Rajesh Umatt
 • Mr. Varghese Joy
 • Mr. Gaurish Vaishnav
 • Mr. Rajiv Thakkar
 • Mr. Nimil Baxi
 • Mr. Saurabh Dixit
 • Mr. Romi Bhatia
 • Mr. Anand Majmudar
 • Mr. Arjun Tandon
 • Mr. Ashish Parasharya
 • Mr. Neeraj Haathi
 • Mr. Vikas Chawda

Co-opted Members

 • Mr. Sagar Mehta
 • Ms. Malti Gaekwad
 • Ms. Sarita Sinha
 • Mr. Satish Panchal

Special Invitees

 • Mr. Jeetmanyu Vin
 • Mr. Hemang Vahia
 • Mr. Devanshu Vaishnav
 • Mr. Abhishekh Nagori
 • Mr. R M Kapadia
 • Mr. PF Bharucha
 • Mr. S.R. Kulkarni
 • Mr. Sandeep Purohit
 • Ms. Meera Sampat
 • Ms. Avi Sabavala
 • Dr. Bhavna Mehta
 • Dr. Pawan Dwivedi
 • Mr. Alok Desai
 • Ms. Geeta Goradia
 • Ms. Sheetal Thomas