Past Presidents

Past Presidents

Name Year
Ms. Minaxi Vaishnav (IPP) 2020
Mr. Ashish Parasharya 2019
Mr. Rajiv Thakkar 2018
Mr. Gaurish Vaishnav 2017
Ms. Avi Sabavala 2016
Mr. Alok Desai 2015
Dr. Arjun Singh Mehta 2014
Mr. Sandeep Purohit 2013
Mr. Samir Parikh 2012
Mr. Chirag Bakshi 2011
Mr. Sudhir Kulkarni 2009
Mr. Devanshu Vaishnav 2007
Mr. A. P. Singh 2005
Mr. G U Shriniwar 2003
Mr. N K Chawla 2002
Mr. Sarvesh Chandra 2001
Dr. J.R.Kamath 2000
Mr. R. L. Balgi 1999
Dr. M.K. Ghosh 1998
Mr. I. P. Joshi 1997
Mr. N.J. Kikani 1996
Mr. U. Roy 1995
Mr.Ashwin Majmudar 1994
Mr. B K Achutha 1993
Mr. N. T. Vaishnav 1992
Mr. H.K. Agrawal 1991
Mr. Suresh Thakkar 1990
Mr. Dilip Shah 1989
Mr. H.K.Mohanty 1988
Mr. A G. Shroff 1987
Mr. A.S.majmudar 1986
Mr. Y.N.Vinchurkar 1985
Mr. P.J.Damany 1984
Mr. Amit Goradia 1983
Mr. A.J. Sheth 1982
Mr. K U Antani 1981
Mr. R M Kapadia 1980
Mr. P H Jhaveri 1979
Mr. G D Zalani 1978
Mr. A C Gupta 1977
Mr. K N Shenoy 1976
Mr. K M Swadia 1975
Mr. Y M Mehta 1974
Mr. H B Parikh 1973
Mr. S R Gokhale 1972
Mr. G P Shah 1971
Mr. J S Parikh 1969
Mr. P N Vakil 1968
Mr. C B Patel 1967
Mr. N B Vaze 1966
Mr. K J Divetia 1965
Mr. B G Shah 1964
Mr. I C Patel 1963
Mr. R M Amin 1962
Mr. G C Basu 1960
Mr. U M Patel 1959
Mr. N B Amin 1957