• 10:00am to 6:00pm
  • info@bmabaroda.com

Past Presidents

Sr. No.NameYear
1Mr. Nimil Baxi
(IPP)
2022
2Mr. Dipak Shah 2021
3Ms. Minaxi Vaishnav2020
4Mr. Ashish Parasharya2019
5Mr. Rajiv Thakkar2018
6Mr. Gaurish Vaishnav2017
7Ms. Avi Sabavala2016
8Mr. Alok Desai2015
9Dr. Arjun Singh Mehta2014
10Mr. Sandeep Purohit2013
11Mr. Samir Parikh2012
12Mr. Chirag Bakshi2011
13Mr. Sudhir Kulkarni2009
14Mr. Devanshu Vaishnav2007
15Mr. A. P. Singh2005
16Mr. G U Shriniwar2003
17Mr. N K Chawla2002
18Mr. Sarvesh Chandra2001
19Dr. J.R.Kamath2000
20Mr. R. L. Balgi1999
21Dr. M.K. Ghosh1998
22Mr. I. P. Joshi1997
23Mr. N.J. Kikani1996
24Mr. U. Roy1995
25Mr.Ashwin Majmudar1994
26Mr. B K Achutha1993
27Mr. N. T. Vaishnav1992
28Mr. H.K. Agrawal1991
29Mr. Suresh Thakkar1990
30Mr. Dilip Shah1989
31Mr. H.K.Mohanty1988
32Mr. A G. Shroff1987
33Mr. A.S.majmudar1986
34Mr. Y.N.Vinchurkar1985
35Mr. P.J.Damany1984
36Mr. Amit Goradia1983
37Mr. A.J. Sheth1982
38Mr. K U Antani1981
39Mr. R M Kapadia1980
40Mr. P H Jhaveri1979
41Mr. G D Zalani1978
42Mr. A C Gupta1977
43Mr. K N Shenoy1976
44Mr. K M Swadia1975
45Mr. Y M Mehta1974
46Mr. H B Parikh1973
47Mr. S R Gokhale1972
48Mr. G P Shah1971
49Mr. J S Parikh1969
50Mr. P N Vakil1968
51Mr. C B Patel1967
52Mr. N B Vaze1966
53Mr. K J Divetia1965
54Mr. B G Shah1964
55Mr. I C Patel1963
56Mr. R M Amin1962
57Mr. G C Basu1960
58Mr. U M Patel1959
59Mr. N B Amin1957

0

Go To Top